Back to overview

Centrale Studentenraad

De Centrale Studentenraad (CSR) is het centrale medenzeggenschapsorgaan voor en door studenten aan de UvA. De raad bestaat uit 14 studenten; een afgevaardigde van elke facultaire studentenraad, en 7 direct verkozen leden. Het College van Bestuur moet volgens de wet over bepaalde onderwerpen instemming of advies vragen aan de CSR. Dat betekent dat in sommige gevallen veranderingen niet door kunnen gaan als studenten het er niet mee eens zijn. Dit gaat bijvoorbeeld om het studentenstatuut, de begroting van de UvA, richtlijnen voor de Onderwijs- en Examenregeling, het afstudeerfonds en de huisvestingsplannen. Verder houdt de CSR zich bezig met onderwijsveranderingen en plannen die spelen aan de UvA.

All contact information

Location

Nieuwe Achtergracht 170 Amsterdam

Tags and categories

Medezeggenschap