Back to overview

Christen Democratisch Jongerenappèl

Het Christen Democratisch Jongeren Appèl is de jongerenorganisatie van het CDA. Het CDJA kenmerkt zich door haar kritische en onafhankelijke opstelling. We willen jongeren de gelegenheid bieden vaardigheden op te doen die in de politieke arena van pas kunnen komen. Je kunt hierbij denken aan debatteren, vergaderen, presenteren en beargumenteren. Eveneens wil het CDJA proberen invloed uit te oefenen op de ‘volwassen’ politiek. Dit kan door inhoudelijke standpunten over maatschappelijke onderwerpen in te nemen en kenbaar te maken aan politici. Het CDJA heeft het hele jaar door leuke activiteiten, zowel inhoudelijk als informeel. Voor meer informatie kun je terecht op www.cdja.nl.

All contact information

Location

Buitenom 18 Den Haag

Tags and categories

Politieke jongerenorganisaties