Back to overview

ALIBI Magazine – Faculteitsblad FdR UvA

Alibi is een opinieblad voor de juridische faculteit van de Universiteit van Amsterdam. De redactie bestaat volledig uit studenten. Alibi heeft een functie als communicatiemiddel en biedt studenten een medium om te publiceren. Alibi is proeftuin, speeltuin en kweekvijver. Elk onderwerp is geoorloofd, bij voorkeur echter juridische onderwerpen en onderwerpen die te maken hebben met het juridisch onderwijs in het algemeen en aan onze faculteit in het bijzonder

All contact information

Location

Nieuwe Achtergracht 166 Amsterdam

Tags and categories

Studentenbladen