Terug naar overzicht

Algemeen Platform Humaniora Amsterdam

ALPHA is de faculteitsvereniging van de Faculteit der Geesteswetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Onze leden zijn de studieverenigingen en bladen aan de FGw, aan wie wij subsidie verstrekken en praktische ondersteuning bieden. Bovendien onderhouden wij namens hen contact met het faculteitsbestuur, ICT, gebouwbeheer, de FSR en ASVA. We treffen onze leden meerdere keren per jaar tijdens de Algemene Ledenvergadering, de Algemene Raadsvergaderingen (studieverenigingen) en de Bladenoverleggen (bladen).

ALPHA is the faculty association of the Humanities Faculty of the University of Amsterdam. Our members are study associations and magazines at the HF, to whom we provide subsidy and practical support. Furthermore we keep in touch on behalf of them with the faculty board, technical support, building management, the Faculty Student Council and ASVA. We meet our members several times a year at the General Members Assemblee, the General Council Meetings (for study associations) and Magazine meetings (for magazines).

Alle contactinformatie

Contact

Telefoon 020 525 4622

Locatie

Spuistraat 134 Amsterdam

Tags en categorieen

Studentenorganisaties