Het meest volledige
verenigingen overzicht

Maak jouw selectie of bekijk alles

Culturele studentenverenigingen
Medezeggenschap
Politieke jongerenorganisaties
Relgieuze studentenverenigingen
Studentenbladen
Studentenorganisaties
Studentensportverenigingen
Studentenverenigingen
Studieverenigingen

Amnesty International Studentgroup Amsterdam

Amsterdam Americanist Society

Amsterdam Law & Finance Association

Amsterdam Lions Lacrosse Club

Amsterdam United

Amsterdam University College Student Association

Amsterdams Chemisch Dispuut

Amsterdams Studenten Orkest

Amsterdamsch Studenten Corps / Amsterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging

Amsterdamsche Studenten Rijvereeniging H.O.R.S.

Amsterdamsche Studenten Roeivereeniging Nereus

Amsterdamsche Studievereniging voor Geschiedenis Kleio

Amsterdamse Filosofenbinding

Amsterdamse fiscalistenvereniging Porta Adriani

Amsterdamse Kamer van Verenigingen

Amsterdamse Studenten Alpen Club

Amsterdamse Studenten Atletiek Vereniging Aquila

Amsterdamse Studenten Debat Vereniging Bonaparte

Amsterdamse Studenten Golfvereniging Shanky

Amsterdamse Studenten Kunst Vereniging Particolarte

Amsterdamse Studenten Rugby Vereniging Ascrum

Amsterdamse Studenten Ruitervereniging BLOK

Amsterdamse Studenten Schaats-, Wieler-, en Skeelervereniging

Amsterdamse Studenten Tennis en Padel Vereniging Chip & Charge

Amsterdamse Studenten Volleybal Vereniging

Amsterdamse Studentenvereniging Gay

Amsterdamse Studentenzeilvereniging Orionis

Amsterdamse Studentenzwemvereniging SPONS

Amsterdamse Studievereniging ArbeidsRecht

Amsterdamse Studievereniging BUILD

Amsterdamse Studievereniging Nautis

Amsterdamse Studievereniging voor Privaatrecht

Antropologische Studievereniging Kwakiutl

Archeologie en Prehistorie Trilithon

ASA International Law

ASV AlexA

ASV Cortex

ASVA Studentenunie

AtlasBridges Marokkaanse/Nederlandse Studentenvereniging

Babel – Maandblad van de Faculteit der Geesteswetenschappen

Basketbal Club Schrobbelaar

C.S.F.R. Amsterdam

Centrale Medezeggenschapsraad

Centrale Ondernemingsraad (COR)

Centrale Studentenraad

Christen Democratisch Jongerenappèl

Cimedart afdelingsblad Wijsbegeerte

CODA Studentenvereniging Conservatorium Amsterdam

Cognito Student Union

Collegium Classicum Amstelodamense Cui Nomen Pulchra Laverna

Commissie Intree

Commoning UvA UA

Comt onoos’len naerstighlijck gheleertheydt ontvanghen

CREA

De Kleine Consultant Amsterdam

Deelraad Gezondheid

DERM

Digi Juridica

DNA

DWARS, GroenLinkse jongeren afdeling Amsterdam

Enactus-UvA

Eurovisie

Evangelische Studentenvereniging Ichthus Amsterdam